top of page
Bloom 1_2019_oil on canvas_90 x 90 cm.jp

Trổ #1

2019

sơn dầu trên vải

90 x 90 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page