top of page

body landscapes no. 1​

2018

sơn dầu trên vải

130 x 130 cm

độc bản

 

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những tác phẩm liên quan:

bottom of page