top of page
now
2018

một triển lãm thời trang của Thủy Nguyễn

giám tuyển Dolla S. Merrillees

Tháng Mười một, 2020

The Factory Contemporary Arts Centre

15 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền, Quận 2,

Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỪ THINH KHÔNG

Tháng mười một, 2020

Château La Coste, 2750 Route

De La Cride, 13610 Le Puy-

Sainte-Réparade, France.

Triển lãm cá nhân của

Tia-Thủy Nguyễn

Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Château La Coste, 2750 Route

De La Cride, 13610 Le Puy-

Sainte-Réparade, France.

Triển lãm cá nhân của

Tia-Thủy Nguyễn

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Địa điểm: D Contemporary, 23 Grafton St, Mayfair, London W1S 4EY,Anh Quốc

bottom of page