top of page

flat sunlight

2019

sơn dầu trên vải

160 x 200 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page