top of page

gaze no. 1​

2018

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những tác phẩm liên quan:

bottom of page