top of page

gaze no. 2​

2018

sơn dầu trên vải

200 x 190 cm

độc bản

 

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những tác phẩm liên quan:

bottom of page