chi tiết tác phẩm 'Silver Room,'

sắp đặt theo đặc thù địa điểm

2016-2018

bạc, đá, gỗ, tre, thạch anh

1,620 x 1,490 x 600 cm

 

trắng, dây thừng, màu vẽ

tác phẩm thuộc bộ sưu tập tư

nhân Château La Coste

(Aix-en-Provence, Pháp)

bản quyền hình ảnh thuộc Phạm Anh Huy

light lines

 

back in the darkroom

of thoughts
where the brain

constantly
pushes for art,


a single

streak of light,
a line is born

from a smudge,

a black spot,
then another,
and other.


they rejoice together,
connected by their shine.
where one line ends,
the other begins.

 

diagonal,
vertical,
horizontal.

 

it is a visual

representation
of the mind -
full of light lines.

- tt. n 2018

chia sẻ trang này:

  • Facebook
  • Twitter

những hình ảnh liên quan:

để tải bài viết về dự án 'Silver Room', vui lòng truy cập link này:

để xem phác thảo tác phẩm 'Silver Room'

vui lòng truy câp link này

Logo