top of page

lilac sky no. 1​

2018

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page