top of page
Majestic #1_2019_oil on canvas_90 x 90 c

Vi Diệu #1

2019

sơn dầu trên vải

90 x 90 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page