top of page
Majestic 2_2019_oil on canvas_90 x 90 cm

Vi diệu #2

2019

sơn dầu trên vải

90 x 90 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page