Ngày 17 tháng 4 năm 2019, 19:00

 

Khách Sạn Continental,

132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Logo