top of page

diva​

2016

sơn dầu trên vải

115 x 95cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page