top of page

urban fest no. 2​

2016

sơn dầu trên vải

160 x 160 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page