top of page

urban fest no. 3​

2016

sơn dầu trên vải

135 x 200 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page