top of page

urban fest no. 4

2016

sơn dầu trên vải

130 x 130 cm

độc bản

 

những tác phẩm liên quan:

bottom of page