top of page
Warm Blues 2_2019_oil on canvas_119 x 11

Xanh Ấm #2

2019

sơn dầu trên vải

119 x 119 cm

độc bản

những tác phẩm liên quan:

bottom of page